Корично изображение Книга

The impact of American constitutionalism abroad /

Основен автор: Friedrich, Carl J. 1901-1984
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Boston,Massachusetts Boston University Press 1967
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: JF51 .F72 1967