Корично изображение Книга

Self-evaluation and rejection in groups /

Основен автор: Israel, Joachim.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Upsala Almquvist and Wiksell 1956
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HM131 .I7 1956