Корично изображение Книга

Corporate liquidity : a guide to managing working capital /

Основен автор: Parkinson, Kenneth L.
Други автори: Hollands, Amy., Dodson, Rebecca.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Homewood, IL Business One Irwin 1993
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HG4028.C45 P37 1993