Корично изображение Книга

Civil service reform in Latin America and the Caribbean : proceedings of a conference /

Основен автор: Chaudhry, Shahid Amjad.
Други автори: Reid, Gary James.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Washington The World Bank 1994
Серия: World Bank technical paper number 259
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: JL962.Z13 P443 1994