Корично изображение Книга

Citizens, political communication, and interest groups : environmental organizations in Canada and the United States /

Основен автор: Pierce, John C.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Westport Praeger 1992
Серия: Praeger series in political communication
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HC110.E5 C57 1992