Корично изображение Книга

The glorious presence; the Vedanta philosophy including Shankara's Ode to the south-facing form.

Основен автор: Wood, Ernest, 1883-1965.
Други автори: Sagnkareacearya.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Wheaton, Ill., Theosophical Pub. House [1974, c1951].
Серия: A Quest book
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: B132.V3 W6 1974