Корично изображение Книга

Leadership in a small town /

Основен автор: Wildavsky, Aaron B.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Totowa, N.J. : Bedminster Press , [1964].
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: JS1249.O2 W5 1964