Корично изображение Книга

Statistics : a new approach /

Основен автор: Wallis, W. Allen.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Glencoe, IL The Free Press 1956
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HA29 .W3354 1956