Корично изображение Книга

Political writings /

Основен автор: Hume, David, 1711-1776.
Други автори: Warner, Stuart D., Livingston, Donald W.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Indianapolis : Hackett , 1994.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: JC176 .H892 1994