Корично изображение Книга

Basic writings.

Основен автор: Xunzi, 340-245 B.C.
Други автори: Watson, Burton, 1925- (tr.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York, Columbia University Press, 1963.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: B128.H66 E55 1963