Корично изображение Книга

America and Americans /

Основен автор: Steinbeck, John, 1902-1968.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Viking Press c1966
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: E169.1 .S8 1966