Корично изображение Книга

The assessment of social research : guidelines for use of research in social work and social science /

Основен автор: Tripodi, Tony.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Itasca, Ill. Peacock Pub. c1983
Издание: 2nd ed
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HV11 .T74 1983