Корично изображение Книга

The imperial collection of Audubon animals : the quadrupeds of North America /

Основен автор: Audubon, John James, 1785-1851.
Други автори: Bachman, John., Cahalane, Victor Harrison.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Maplewood, N.J. Hammond, inc [1967]
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Large QL705 .A85 1967