Корично изображение Книга

The making of New World slavery : from the Baroque to the Modern 1492-1800

Основен автор: Blackburn, Robin.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London Verso 1996