Корично изображение Книга

International human rights : contemporary issues /

Основен автор: Nelson, Jack L.
Други автори: Green, Vera M.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Standfordville, N.Y. Human Rights Publishing Group 1980
Серия: Rutgers University, New Brunswick, N.J
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: JC571 .I5915 1980