Корично изображение Книга

The most important art : Eastern European film after 1945 /

Основен автор: Liehm, Mira.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Berkeley University California Press 1977
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PN1993.5.E8 L5 1977