Корично изображение Книга

Econometric models of education : some applications /

Основен автор: Tinbergen, Jan, 1903-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Paris Organization For Economic Co-Operation and Development 1965
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: LB2825 .O7 1965