Корично изображение Книга

Middle Eastern Muslim women speak /

Основен автор: Fernea, Elizabeth Warnock.
Други автори: Bezirgan, Basima Q.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Austin University of Texas Press 1977
Серия: The Dan Dancing Publication Series
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HQ1170 .M53 1977