Корично изображение Списание

Journal of communication.

Автор-организация: National Society for the Study of Communication., International Communication Association., Annenberg School of Communications (University of Pennsylvania)
Формат: Списание
Език: English
Публикувано: [New York, NY etc., Oxford University Press, etc.]
Предмети:
Онлайн достъп: http://joc.oupjournals.org/
Подобни документи: Има приложение: Directory of the National Society for the Study of Communication