Корично изображение Книга

A history of Rome down to the reign of Constantine /

Основен автор: Cary, M. 1881-1958.
Други автори: Scullard, H. H. 1903-1983
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Basingstoke, Hampshire : Palgrave, 1988 c1975.
Издание: 3rd ed. /
Предмети:
Онлайн достъп: Book jacket