Корично изображение Електронна книга

The twelve Caesars /

Основен автор: Suetonius, approximately 69-approximately 122.
Други автори: Forester, Thomas.
Формат: Електронна книга
Език: English
Latin
Публикувано: [Auckland, N.Z.] : Floating Press, ℗♭2008.
Предмети:
Онлайн достъп: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=313758