Cover Image Book

Риболовството въ района на Бургазката търг.-индустр. камара и мѣркитѣ за неговото повдигане : Докладъ до Г. г. дѣйствителнитѣ членове на Камарата въ IV редовна сесия, свикана на 29 ноемврий 1910 г. Прѣдставенъ отъ Бюрото.

Format: Book
Language: Bulgarian
Published: Бургазъ : Печатница Н. В. Велчевъ, 1910.
Subjects:
Available at BAS Central Library Call Number: BS-I-472