Cover Image Book

Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost : [radovi sa Osmog naučnog skupa održanog u Podgorici, 7. oktobra 2013. godine] /

Format: Book
Language: Serbian
English
Published: Podgorica : Montenegrin academy of sciences and arts., 2013.
Series: Naučni skupovi. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. Odjeljenje prirodnih nauka. 17
Subjects: