Item Description: Изд. ЕС, ЕСФ, Оперативна прогр. "Развитие на човешки ресурси". Под ред. на Дирекция "Квалификация, кариерно развитие и диференциално заплащане" към МОН
Physical Description: 86 с. : с ил. ; 24 см.