Корично изображение Книга

Електорнни и йонни лампи : (Учебник за Машинно-електротехнически институти) /

Основен автор: Боянов, Йордан
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Техника, 1960
Налични СУ-УБ Централна библиотека Сигнатура: IIБн50657
Налични СУ-УБ Библиотека Физика Сигнатура: II4855