Корично изображение Книга

Справочник по електронни лампи /

Основен автор: Боянов, Йордан
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Техника, 1966.
Издание: 2. изд.