Корично изображение Глава

Кирил Шиваров и Варна : Творби на скулптора в родния му град /

Основен автор: Иванова, Румяна
Формат: Глава
Език: Bulgarian
Публикувано: Варна Славена 2004
Предмети: