Корично изображение Книга

Митове и реалност в античната скулптура по повод изложбата "Богове, хора, маски" - Варна, 2008 / Myths and reality in ancient sculpture on the occasion of the exhibition "Gods, people, and masks' - Varna, 2008 / Petko Georgiev, Valentin Pletnyov

Основен автор: Георгиев, Петко
Други автори: Плетньов, Валентин Георгиев, Georgiev, Petko, Pletnyov, Valentin
Формат: Книга
Език: Multiple
Публикувано: Варна Славена 2008
Предмети: