Cover Image Book

Проект "Тракийско и византийско културно наследство в Родопите и северното крайбрежие на Егейско море" с акроним THRABYZHE : Договор за безвъзмездна финансова помощ № B1.12.03 от 14.04.2011 г., финансиран по "Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007- 2013" :

Резюме след всеки доклад

Other Authors: Маджаров, Митко, Дамянов, Дамян, Дамянов, Никола
Format: Book
Language: Bulgarian
Published: Смолян б.и. 2013
Subjects: