Корично изображение Книга

Планета футбол [Повест]

Основен автор: Станилов, Васил
Други автори: Малеев, Филип (Худож.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София Медицина и физкултура 1976
Серия: Поредица И ние спортуваме.Спортни романи и повести за деца и юноши