Корично изображение Книга

The Open Society and its Enemies In 2 vols. Vol. 2 The High Tide of Prophecy : Hegel, Marx, and the Aftermath

Основен автор: Popper, Karl R.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Princeton Princeton Univ. Press 1971 1971 [Vol. 2]