Cover Image Book

Описание на Елада Т. 1 - Т. 5 Кн. VI - X

Main Author: Павзаний
Other Authors: Русинов, Валерий (Прев. от старогр. на том, Науч. рък.), Фол, Александър (Гл. ред. на том), Йорданов, Кирил (Науч. рък.), Порожанов, Калин (Науч. рък.), Фол, Валерия (Науч. рък.)
Format: Book
Language: Bulgarian
Published: София ИК Ралколобър 2004 2005 [Т. 5]
Series: Антични автори към Изворите за Тракия и траките
Subjects: