Cover Image Book

Славянска изложба художествена, художествено-промишлена и народоописателна въ Прага прѣзъ 1914 г. : Проектъ за програма и организация на изложбата изработенъ отъ изложбената комисия на славянския отборъ на Чешкия народенъ съвѣтъ.

Format: Book
Language: Bulgarian
Published: Прага : [Б. изд.], 1910.
Subjects:
Available at BAS Central Library Call Number: III9574