Cover Image Book

Приноси към проучване монетосеченето и историята в земите на Тракия от ІІ в. пр. н. е. до средата на І в. от н. е.

Main Author: Топалов, Ставри Атанасов
Format: Book
Language: Bulgarian
Published: София Наско-1701 2009
Subjects: