Корично изображение Книга

Die Kunst des Mittelalters : v.1. Das Europa der Mönche und Ritter, 980-1140 /

Основен автор: Duby, Georges.
Формат: Книга
Език: German
Публикувано: Genf : Stuttgart : Skira ; Klett-Cotta, 1984.
Подобни документи: Съдържа се в: Die Kunst des Mittelalters