Корично изображение Книга

Сердика, Средец, София : Т.5. Културно-историческо наследство на София : проблеми и перспективи /

Други автори: Стоилова, Любинка.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Издателство за териториално устройство и строителство, 2010.
Подобни документи: Съдържа се в: Сердика, Средец, София