Корично изображение Книга

Велика Британиjа и Македониjа : документи (1918-1940) /

Автор-организация: Џинго, Теон., Institute of National History (Skopje, Macedonia), Институт за национална историjа (Скопjе, Маседониjа).
Други автори: Chepreganov, Todor., Чепреганов, Тодор., Dzingo, Teon.
Формат: Книга
Език: Macedonian
Публикувано: Скопjе : Инст. за национална историjа, 2011.
Предмети: