Корично изображение Книга

Велика Британиjа и Македониjа : Грчко-jугословенска федерациjа (1941-1942) : документи /

Автор-организация: Џинго, Теон., Institute of National History (Skopje, Macedonia), Институт за национална историjа (Скопjе, Маседониjа).
Други автори: Chepreganov, Todor., Чепреганов, Тодор., Dzingo, Teon., Авировиќ, Ирена., Николова, Соња., Нечев, Зоран., Avirovich, Irena., Nikolova, Sonja., Nechev, Zoran.
Формат: Книга
Език: Macedonian
Публикувано: Скопjе : Инст. за национална историjа, 2013.
Предмети: