Корично изображение Книга

Югославянството в Югославия : основни гледни точки на федералния център (1945-1974) /

Основен автор: Иванова, Ваня.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: Велико Търново : Фабер, 2013.
Предмети: