Корично изображение Книга

Initia hymnorum ecclesiae Graecae v.1-5 /

Основен автор: Follieri, Enrica.
Формат: Книга
Език: Latin
Публикувано: Città del Vaticano, : Biblioteca apostolica vaticana, 1960-66.
Серия: Studi e testi (Biblioteca apostolica vaticana) ; 211-215 bis.
Предмети:
Подобни документи: Съставна част: Initia hymnorum ecclesiae Graecae : v.1. A-Z
Съставна част: Initia hymnorum ecclesiae Graecae : v.2. Η-Ξ
Съставна част: Initia hymnorum ecclesiae Graecae : v.3. Ο-Σ
Съставна част: Initia hymnorum ecclesiae Graecae : v.4. Τ-Υ
Съставна част: Initia hymnorum ecclesiae Graecae : v.5.