Корично изображение Книга

Initia hymnorum ecclesiae Graecae : v.5.

Формат: Книга
Език: Latin
Публикувано: Città del Vaticano, : Biblioteca apostolica vaticana, 1966-1966.
Серия: Studi e testi (Biblioteca apostolica vaticana) ; 215-215 bis.
Подобни документи: Съдържа се в: Initia hymnorum ecclesiae Graecae
Съставна част: Initia hymnorum ecclesiae Graecae : v.5. Pars Prior : Φ-Ω Hymnographi - Tabulae
Съставна част: Initia hymnorum ecclesiae Graecae : v.5. Pars Altera : Index Hagiographico-Liturgicus