Корично изображение Книга

Roman pottery in context : fine and coarse wares from five sites in north-eastern Greece /

Основен автор: Malamidou, Vaitsa.
Други автори: Hedges, John W., (ed.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Oxford : John and Erica Hedges, 2005.
Серия: BAR international series ; 1386
Предмети: