Корично изображение Книга

Debris from a public dining place in the Athenian Agora /

Основен автор: Rotroff, Susan I., 1947-
Други автори: Oakley, John Howard, 1949-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Princeton, N.J. : American School of Classical Studies at Athens, 1992.
Серия: Hesperia ; Supplement ; 25
Предмети: