Корично изображение Книга

Hellenistic relief molds from the Athenian Agora /

Основен автор: Grandjouan, Claireve.
Други автори: Markson, Eileen., Rotroff, Susan I., 1947-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Princeton, N.J. : American School of Classical Studies at Athens, 1989.
Серия: Hesperia ; Supplement ; 23.
Предмети: