Корично изображение Книга

Corpus inscriptionum Iudaeae/Palaestinae : a multi-lingual corpus of the inscriptions from Alexander to Muhammad : v.1. Jerusalem /

Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Berlin ; New York : De Gruyter, 2010-2012.
Подобни документи: Съдържа се в: Corpus inscriptionum Iudaeae/Palaestinae : a multi-lingual corpus of the inscriptions from Alexander to Muhammad
Съставна част: Corpus inscriptionum Iudaeae/Palaestinae : a multi-lingual corpus of the inscriptions from Alexander to Muhammad : v. 1. Jerusalem : pt.1. 1-704
Съставна част: Corpus inscriptionum Iudaeae/Palaestinae : a multi-lingual corpus of the inscriptions from Alexander to Muhammad : v. 1. Jerusalem : pt.2. 705-1120
Съдържание:
  • 1.1.
  • 1.2.
  • 1-704
  • 705-1120.