Корично изображение Книга

Първи международен симпозиум "Севтополис" : "Надгробните могили в Югоизточна Европа", Казанлък, 4-8 юни 1993 : Т.1. Том I /

Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: Велико Търново : ПИК, 1994.
Подобни документи: Съдържа се в: Първи международен симпозиум "Севтополис" : "Надгробните могили в Югоизточна Европа", Казанлък, 4-8 юни 1993