Корично изображение Книга

Общество и държавност у траките : средата на II - началото на I хил. пр. Хр. (в контекста на палеобалкано-западномалоазийската общност) /

Основен автор: Порожанов, Калин.
Автор-организации: Българска академия на науките Институт по тракология
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Рал-Колобар, 1998.
Серия: Studia Thracica ; 6
Предмети: