Корично изображение Книга

Athenian Agora XIX : Inscriptions : Horoi, Poletai Records, and Leases of Public Lands /

Основен автор: Lalonde, Gerald V., 1938-
Други автори: Langdon, Merle K., 1945-, Walbank, Michael B., 1933-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Princeton, N.J. : American School of Classical Studies at Athens, 1991.
Серия: The Athenian Agora ; v. 19
Предмети:
Онлайн достъп: Inscriptions : Horoi, Poletai Records, and Leases of Public Lands