Корично изображение Книга

Athenian Agora XVI : Inscriptions : the decrees /

Основен автор: Woodhead, A. G.
Формат: Книга
Език: English
Ancient Greek
Публикувано: Princeton, N.J. : American School of Classical Studies at Athens, 1997.
Серия: The Athenian Agora ; v. 16
Предмети:
Онлайн достъп: Inscriptions : the decrees