Корично изображение Книга

Ancient portraits from the Athenian Agora /

Основен автор: Harrison, Evelyn B.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Princeton, N.J. : American School of Classical Studies at Athens, 1960.
Серия: Excavations of the Athenian Agora ; 5
Предмети: